Home / Банки / Кредитний комітет банку

Кредитний комітет банку

Кредитну політику будь-якого банку, визначення видів кредитування, ризиків і розміщення коштів визначає кредитний комітет банку. Жодна операція не здійснюється без його схвалення. Він бере участь при встановленні лімітів своїм клієнтам, а його рішення може бути скасовано лише Правлінням банку.

Кредитним комітетом банку затверджуються всі види наданих позик (короткострокові, середньотермінові та довгострокові), терміни їх пролонгації та гарантії. При наявності філій, кредитний комітет банку затверджує позики, що видаються філіями банку. У його повноваження входить прийняття рішень щодо всіх операцій, пов’язаних з ризиками банку.

Основні повноваження, якими наділений кредитний комітет банку:

  • Затвердження лімітів клієнтам банку за активними операціями, за розрахунками з іноземними та вітчизняними контрагентами.
  • Встановлення провізії і груп ризику по проведених операціях, які можуть супроводжуватися кредитними ризиками.
  • Затвердження розроблених нормативних документів, що стосуються порядку вчинення операцій банком, крім операцій регламентованих КУПАП.
  • Затвердження порядку основних видів кредитів, методик аналізу платоспроможності клієнтів.
  • Затвердження порядку проведення всіх операцій банку, пов’язаних з кредитними ризиками, схвалення або скасування угод.

Кредитний комітет банку може делегувати свої повноваження конкретним особам з пасивним і активним операціям шляхом встановлення персональних лімітів для них. Дочірні банки та іногородні філії наділяються правом виконувати його повноваження по кредитних операціях в межах встановлених лімітів.

Кредитний комітет банку розглядає юридичні ризики, пов’язані з залученням і розміщенням коштів, встановлення лімітів на ті, або інші ринкові і кредитні інструменти, а також питання, пов’язані з встановленням емітентів на боргові папери.

Свої повноваження по контрагентам на ринках капіталу він може делегувати спеціально створеному підкомітету. Склад такого підкомітету формується з працівників банку в кількості не менше 3 осіб, які наділяються правом встановлювати ліміти кредитних ризиків та лімітування. Делегування права керувати ризиками, закривати ліміти, знижувати ліміти кредитних ризиків директору банку також є прерогативою комітету.

До складу банківського кредитного комітету входить, як правило, п’ять осіб, які мають вирішальний голос. Очолює кредитний комітет голова, який призначається правлінням. Членів комітету призначає правління банку з наданням права дорадчого голосу. Формується склад кредитного комітету із числа керівників відділів і кредитних фахівців банківської установи. Розгляд питань кредитним комітетом проходить у присутності начальника кредитного відділу.

Щотижня проводиться засідання кредитного комітету банку, а у випадках екстреної необхідності можуть проводитися частіше. Кожен член комітету має право вирішального голосу. Рішення кредитного комітету вважаються правомочними при голосуванні за рішення 2/3 присутніх на засіданні членів. Причому, комітет може приймати рішення при явці на засідання більше половини його складу.

У функції кредитного комітету будь-якого банку входить формування стратегії та кредитної політики, затвердження структури кредитного процесу, оцінювання оптимальних резервів відшкодування кредитних втрат, визначення диверсифікаційного напрямку кредитів, визначення лімітів за країнами, регіонами, галузями, а також за позичальників і кредитних інструментів.

Оціните статтю:
1 зірка2 зірки3 зірки4 зірки5 зірок (2-а оцінка! Середнє: 5,00 з 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Вирішіть приклад: * Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.